Рационални бројеви – увод

Рационални бројеви – увод

Racionalni brojevi – test

Racionalni brojevi – obnavljanje

Рационални бројеви – увод

Резултат теста

1. Попуни празну линију знаком >, < , или = -1,8_____ 0,8

2. Попуни празну линију знаком >, < , или = -3,4 ________ -2,5

3. Попуни празну линију знаком >, < , или = 1 /2 . . . .− 1/ 2

4. Попуни празну линију знаком >, < , или = -1,8_____ 0,8

5. Да ли је број -10 рационални број?
6. Позитиван број је __________ мањи од негативног броја.

7. 6 је рационалан број.

8. 0,8 је рационалан број.

9. Који је од датих бројева најближи нули?

10. Да ли је 0 позитиван или негативан број?
11. Скуп рационалних бројева означа се са

12. −32/5 ​ се налази између која два узастопна броја.

13. Поређај дате бројеве од највећег до најмањег.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ