Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Трпни глаголски придев – тест

Правопис – тест

Глаголски вид, род и основе (обнављање градива)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која је гласовна промена извршена у речи ЦВЕЋЕ?

2. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

3. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

4. Означи правилно написан присвојни придев:

5. Небеса над нама била су ОБЛАЧНА и тмурна. Које две гласовне промене запажаш у подвученој речи?

6. Коју гласовну промену уочаваш у вокативу једнине именице ЈУНАК?

7. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

8. Означи правилно написане именице у дативу:

9. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

10. Шта је тачно?

11. Обележи низ у коме су све три речи правилно написане.

12. Правилно треба писати:

13. Издвој речи у којима има непостојано А.

14. Која гласовна промена је извршена у речи АНЂЕО?

15. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:

16. Коју гласовну промену примећујеш у речи ПАЗИТИ - ПАЖЊА?

17. Одреди пример у чијем се облику суперлатива не губи удвојени сугласник:

18. Једна именица је уљез.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ