Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Трпни глаголски придев – тест

Правопис – тест

Глаголски вид, род и основе (обнављање градива)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Од речи душа настала је реч ЗАДУЖБИНА у којој уочавамо гласовну промену:

2. Која гласовна промена се врши у компаративу придева ЈАК, ДРАГ, ТИХ?

3. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се

4. У номинативу множине именице ОКО извршиће се гласовна промена...

5. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?
6. Које гласовне промене уочаваш у речи безакоње (без + закон + је)?

7. Небеса над нама била су ОБЛАЧНА и тмурна. Које две гласовне промене запажаш у подвученој речи?

8. Која гласовна промена је извшена у речи ГЛУПЉИ?

9. Коју гласовну промену запажаш у следећим паровима речи: кобац - копци бег - бекство близак - блиска

10. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:
11. Једна именица је уљез.

12. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

13. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

14. Препознај гласовну промену у речи ВРЕДНО (вредан).

15. Коју гласовну промену уочаваш у вокативу једнине именице ЈУНАК?
16. Одреди гласовне промене које не уочаваш у именици ЛИШЋЕ:

17. Коју гласовну промену запажаш у примерима БРАЋА, РОЂЕНДАН, ОЦЕЊИВАЊЕ?

18. У компаративима ЉУЋИ, ТИШИ, БЕЉИ И ТАЊИ десила се гласовна промена:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ