Трпни глаголски придев – тест

Трпни глаголски придев – тест

Резултат теста

1. Глаголски придев трпни глагола увести (нпр. ауто)

2. Глагослки придев трпни РАЗБИТИ

3. Глагослки придев трпни ТРЕСТИ

4. Шта је правилно написано?

5. Трпни глаголски придев се гради само од:

6. Какви су глаголи разбити, изградити и испитати по свом ГЛАГОЛСКОМ РОДУ?

7. Трпни глаголски придев служи за:

8. Трпни глагослки придев има облике за сва три рода.

9. Натавак за грађење трпног глаголског придева ПОКРЕНУТИ

10. Трпни глаголски придев глагола ИСТРЕСТИ:

11. Трпни глагоски придев је нелични глаголски облик.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ