Нови век- епоха открића и промена

Нови век- епоха открића и промена

1. Који научник је први установио теорију по којој је Сунце центар око кога се окрећу планете?

2. Као преломни догађаји којима је почео нови век најчешће се узимају:

3. У техничка открића која су обележила почетак новог доба убраја се и:

4. Римокатоличка црква није имала неслагања са новим теоријама.

5. Нове врсте историјских извора крајем историјског периода новог века биле су:
6. Нови век је трајао до:

7. Један од најзначајнијих искорака који је нови век донео био је напредак:

8. Ко је изумео штампарску пресу?

9. Шта карактерише преиндустријско доба?

10. Током новог века:
11. Епоха раног новог века назива се још и:

12. Прва штампана књига је била:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста