Гласови – тест

Гласови – тест

Глаголски вид и род; инфинитив, инфинитивна основа – тест

Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У речи ПЛИМА замени сугласник П задњонепчаним праскавим сугласником. Добијена реч гласи:

2. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

3. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

4. Означи три тачне тврдње које се односе на сливене гласове.

5. У низу сонаната ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:
6. У речи ТОЧИМ зубни безвучни сугласник замени задњонепчаним безвучним сугласником. Добијена реч гласи:

7. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

8. Означи три речи у којима су сви гласови звучни.

9. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

10. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.
11. Означи три тачне тврдње које се односе на праскаве гласове.

12. У речи МИР двоуснени сонант замени уснено-зубним сонантом. Добијена реч гласи:

13. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

14. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

15. Изабери три тачне тврдње.
16. Уснени или лабијални гласови су:

17. У речи ЛЕД надзубни сонант замени усненим назалним сонантом. Добијена реч гласи:

18. Вокал Л може бити слоготворан у неким речима страног порекла. Пронађи три такве речи.

19. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

20. У речи СЛАВА зубни сугласник замени задњонепчаним звучним сугласником. Добијена реч гласи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ