Гласови – тест

Гласови – тест

Глаголски вид и род; инфинитив, инфинитивна основа – тест

Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

2. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

3. Означи три речи у којима су сви гласови звучни.

4. У речи СЛАВА зубни сугласник замени задњонепчаним звучним сугласником. Добијена реч гласи:

5. У речи ТОЧИМ зубни безвучни сугласник замени задњонепчаним безвучним сугласником. Добијена реч гласи:

6. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

7. У низу сонаната ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

8. Означи три тачне тврдње које се односе на сливене гласове.

9. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

10. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

11. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

12. У речи ПЛИМА замени сугласник П задњонепчаним праскавим сугласником. Добијена реч гласи:

13. Изабери три тачне тврдње.

14. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

15. Уснени или лабијални гласови су:

16. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

17. Означи три тачне тврдње које се односе на праскаве гласове.

18. У речи МИР двоуснени сонант замени уснено-зубним сонантом. Добијена реч гласи:

19. Вокал Л може бити слоготворан у неким речима страног порекла. Пронађи три такве речи.

20. У речи ЛЕД надзубни сонант замени усненим назалним сонантом. Добијена реч гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ