Гласови – тест

Гласови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

2. У низу сонаната ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

3. У речи ТОЧИМ зубни безвучни сугласник замени задњонепчаним безвучним сугласником. Добијена реч гласи:

4. У речи ПЛИМА замени сугласник П задњонепчаним праскавим сугласником. Добијена реч гласи:

5. У речи ЛЕД надзубни сонант замени усненим назалним сонантом. Добијена реч гласи:

6. Вокал Л може бити слоготворан у неким речима страног порекла. Пронађи три такве речи.

7. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

8. У речи СЛАВА зубни сугласник замени задњонепчаним звучним сугласником. Добијена реч гласи:

9. Означи три тачне тврдње које се односе на сливене гласове.

10. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

11. Означи три тачне тврдње које се односе на праскаве гласове.

12. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

13. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

14. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

15. Означи три речи у којима су сви гласови звучни.

16. Изабери три тачне тврдње.

17. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

18. Уснени или лабијални гласови су:

19. У речи МИР двоуснени сонант замени уснено-зубним сонантом. Добијена реч гласи:

20. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ