Тест за крај 8. разреда

Тест за крај 8. разреда

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 3)

Језичка култура, 8.р. (годишња провера)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 2)

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој запажаш презент за будућност.

2. Глагол ПРЕПЛИВАТИ напиши у 3. лицу једнине потенцијала мушког рода (без заменице).

3. Које године је објављено Вуково прво издање Српског рјечника?

4. Истакнута зависне реченицу су: ИАКО САМ КРЕНУО НА ВРЕМЕ, закаснио сам на тренинг ЈЕР НИЈЕ БИЛО ПРЕВОЗА..

5. Означи глагол РАДОВАТИ СЕ у глаголском прилогу садашњем.
6. Колико слогова има реч ГРАМАТИКА?

7. Одреди падеж истакнуте речи: Зоран Симјановић је један од наших најпознатијих композитора филмске МУЗИКЕ..

8. Следећа комуникативна реченица: Ако немаш дигитрон, позајмићу ти. има три реченична члана, то су:

9. Означи правилно написану реченицу:

10. Означи врсту зависне реченице: Виолончело је толико веће од виоле да се мора држати окренуто наниже.
11. Означи реченицу у којој је запета правилно употребљена:

12. Означи два тачно написана појма:

13. Како гласе ијекавски облици ове две речи ЖЕЛЕО и ДЕВОЈКА?

14. Издвој сложену именицу у следећој реченици: Голија је планина на југозападу Србије, западно од Рашке.

15. Која врста речи је главна реч ове синтагме: ДОБРА ДРУГАРИЦА
16. Које суфиксе запажаш у следећим примерима: Јаснин и пресладак?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ