Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 2)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 2)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Означи реч са слоготворним р:

2. Безвучни сугласници који немају своје звучне парњаке су:

3. Сложене речи (сложенице) су:

4. 2 реченице нису ваљани примери гласовне промене преласка л у о - означи их:

5. Која именица није глаголска:
6. Допутовала је из Грчке како би присуствовала свадби свог нећака. Врста зависне реченице:

7. Инфинитивна и презентска основа глагола ЗАГРИСТИ гласе:

8. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица у следећем примеру: Није се чуло ништа. Ни да шушне нешто. Тишина је умотавала срце у неку чудну зебњу. Плашила се да од повратка нема ништа. Срце јој је јаче узлупало погледавши на казаљке сата.

9. Има петоро унучади: три девојчице и двојицу дечака. Сама је напунила седамседет и две године. Очекује још једног праунука из трећег брака своје прворођене унуке. У датом тексту има:

10. Сада су већ само размишљали о својој матурској забави. МАТУРСКОЈ ЗАБАВИ - функција:
11. Реченица са глаголом у облику потенцијала је:

12. Исправно написана реч је:

13. Придев: описни, мушки род, једнина, генитив. У којој реченици се налази придев са датим одредницама:

14. Глаголски прилог садашњи глагола ЗАПИСИВАТИ гласи:

15. Реченица са неличном именичком заменицом је:
16. Фабрика је кошница са много трутова. У датој реченици уснено-зубни сугласници су:

17. Која реч није правилно подељена на слогове:

18. Која реч није предлог:

19. Наставници или учитељи бирају дестинацију путовања, тако каже правилник. Врста напоредног односа међу паралелним реченичним члановима и њихова функција:

20. Запитао је професора ВРЛО ОДЛУЧНО у чему је проблем са његовим дипломским радом. Врста синтагме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста