Акценти – тест

Акценти – тест

Падежи и значења падежа – тест

Гласовне промене – тест

Историја и развој српског језика – тест

Резултат теста

1. Изабери тачне тврдње које се односе на правила акцентовања:

2. У именици „Петар” који акценат уочаваш?

3. Обележи речи у којима можеш да препознаш употребу дугоузлазног акцента:

4. У реченици „Он је један дрипац” реч „дрипац” има:

5. Одреди акцентовани слог у речи „спавала”:
6. Речи као што су „нога, роса, срамота, лепота” имају:

7. У реченици „Граматика ми никада није ишла од руке.” реч „граматика” има:

8. Издвој речи у којима уочаваш дуге акценте:

9. Обележи реченице у којима уочаваш проклитике:

10. Издвој речи у којима уочаваш краткоузлазне акценте:
11. У речима „дан, свет” уочаваш:

12. Који акценат уочаваш у речи „одушевљење”?

13. На слици уочаваш:

14. Акцентовани слог у речи „цвеће” је:

15. Одреди акцентован слог у речи „закаснили”:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ