Падежи и значења падежа – тест

Падежи и значења падежа – тест

Метафора и метонимија – тест

Stilske figure i Most na Žepi – test

Резултат теста

1. Који падежи су независни?

2. Које је значење истакнутих генитивних облика? кућа МОГА ДЕДЕ, песме ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, околина БЕОГРАДА

3. Стидео се СВИГ ДОБРОГ СРЦА. Који падеж је у питању?

4. Падеж правог објекта је...?

5. Јоца разговара са друговима ИСПРЕД КУЋЕ. Истакнути генитив има које значење?
6. Да ли је трдња тачна? Емилија воли да седи НА КЛУП.-То је локатив

7. . У шуми живи много врста птица. "У шуми"- одреди падеж и значење:

8. Копао сам земљу РУКАМА. Истакнути падеж и његово значење су:

9. Моја мајка је БЛАГЕ И ТИХЕ НАРАВИ. Истакнути генитив има које значење?

10. Писали смо прво СА ОЛОВКОМ, а после СА МАРКЕРОМ. Да ли су обележени облици исправно написани?
11. Који су предлози уз инструментал?

12. У реченици одреди падеж: У школу увек путујем АУТОБУСОМ.

13. Размисли о вокативу именица ДУХ, ЈУНАК, СНЕГ, ДРУГ. Која гласовна промена се дешава?

14. Разболео сам сеЗБОГ ТЕБЕ. Истакнути генитив има значење:

15. Шетали смо ПО УЛИЦИ. Који падеж је у питању?
16. Донела ми је парче ХЛЕБА. Обележени падеж је?

17. Које врсте речи се мењају кроз падеже?

18. Падеж који увек иде уз предлоге, зависан је и означава место радње је__________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ