Преламање светлости кроз призму и сочива – тест

Резултат теста

1. Индекс преламања светлости једнак је односу брзина светлости у двема срединама.

2. Оптички гушћа средина има већи индекс преламања од оптички ређе средине.

3. Када светлост прелази из једне у другу провидну средину различитих оптичких густина, на граничној површини тих средина светлосни зраци мењају своју брзину, а тиме се мења и правац њиховог простирања, тј. долази до преламања светлости.

4. Када светлосни зрак прелази из оптички ређе у оптички гушћу средину, прелама се ка нормали, а кад прелази из оптички гушће у ређу средину, прелама се од нормале.

5. Угао између првобитног правца кретања (упадног зрака) и правца зрака који напушта призму (излазног зрака) назива се:
6. Колико ће зрак скренути зависи од:

7. Да ли на правоугаоним призмама може доћи до тоталне рефлексије?

8. Уз помоћ стаклене призме може се посматрати појава која се назива:

9. Светлост која нас најчешће обасјава назива се:

10. Појава разлагања беле светлости на спектар боја назива се дисперзија светлости.
11. Провидна тела ограничена сферним површинама називају се сочива.

12. Карактеристике сочива су:

13. Сочива се деле на сабирна и расипна.

14. Основни делови сабирног сочива су:

15. Међусобно паралелни зраци светлости који се крећу паралелно са главном оптичком осом сабирног сочива, после проласка кроз сочиво сакупљају се у једној тачки која се назива се:
16. Сабирна сочива преламају зраке ка оси сочива.

17. Расипна сочива преламају зраке од осе сочива.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ