Matematika – provera za završni ispit (8. razred) II

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Matematika – provera za završni ispit (8. razred)

Matematika – provera za završni ispit (8. razred) II

Još testova pogledajte OVDE i na linku ispod.

Matematika – provera za završni ispit (8. razred)

Резултат теста

1. Broj 2,25 jednak je razlomku

2. Broj pet celih i osam hiljaditih napisaćeš

3. Koje su tačne nejednakosti

4. .

5. Ostatak pri deljenju broja 329 sa 9 je
6. Označi tačno rešenje.

7. Obim kruga prečnika 7 cm je

8. Vrednost izraza 130-130:5 je

9. (2x−1)² =

10. Razlika zapremina tela sa slike je (zapiši samo broj):
11. Površina pravilne četvorostrane prizme osnovne ivice a=6 cm i visine H=10 cm je

12. Koliko je stepeni ima mera ugla α na sluci (upiši samo broj)?

13. Povratna karta iz Beograda do Moskve iznosi 255 evra. Kolika je cena karte u rubljama, po kursu datom u tabeli?

14. Površinua pravilne šestostrane piramide na slici je

15. Učesnik kviza "Slagalica" za svaki tačan odgovor u igri "Ko zna, zna" dobija 10 bodova, a za svaki netačan gubi 5 bodova. Učesnik je odgovorio na 8 pitanja i osvojio ukupno 35 bodova u ovoj igri. Na koliko pitanja je tačno odgovorio?
16. U periodu od jednog sata, 10 korisnika je ocenilo uslugu internet prodavnice, ocenom od 1 do 10. Rezultati su prikazani grafikonom. Odredi medijanu za prikupljene podatke. Medijana je

17. Označi tačan odgovor.

18. Dužina duži x na slici je (upiiši samo broj):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ