Струјно коло – тест

Струјно коло – тест

Резултат теста

1. Да ли је слици приказан кратки спој:

2. У ком колу су сијалице спојене паралелно?

3. Које ће сијалице наставити да светле ако друга сијалица прегори?

4. Симбол за потрошача је:

5. У једноставном струјном колу, потрошач је
6. Које ће сијалице наставити да светле ако сијалица 2 прегори?

7. Кругови 1 и 2 на слици се састоје од идентичних сијалица А, В и С и идентичних батерија. Колика је светлост сијалица А, В и С у круговима?

8. Симбол за сијалицу је:

9. Означи у ком колу су сијалице повезане серијски.

10. Симбол за батерију је:
11. Које ће сијалице наставити да светле ако сијалица 3 прегори?

12. У отвореном струјном колу струја

13. Прекидач у струјном колу се користи за:

14. Које ће сијалице наставити да светле ако друга сијалица прегори?

15. На слици је приказан симбол кола за
16. Извори електричне енергије су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ