Природна баштина Србије- национални паркови

Природна баштина Србије- национални паркови

Природна баштина Србије II

Село и рурални процеси

1. Ђердапска клисура је највећа и најдужа клисура у Европи.

2. _________ је простор високог степена очуваности екосистема, објеката геонаслеђа, биљног и животињског света и културног наслеђа од националног значаја.

3. Када је основан Завод за заштиту природе Србије?

4. На територији Србије налази се _ националних паркова.

5. Ђердап, Тара и Шар планина су:
6. Најпознатија ендемска врста националног парка Тара је:

7. Обедска бара се налази у:

8. У заштићена природна добра Србије спадају:

9. Национални парк Тара налази се на ________ наше земље.

10. Глацијална језера на Шар планини се називају _____ очи.
11. Прво подручје које је стављено под заштиту је:

12. Ђердапска _______ је ендемска биљна врста карактеристична за Ђердап.

13. Ендемске врсте Копаоника су:

14. Национални парк Шар планина простире се на крајњем ______ наше земље.

15. Фрушка гора је једино место у Србији где можемо наћи:
16. Које године је Обедска бара стављена под заштиту?

17. Највећи национални парк у Србији је:

18. Једна од аутохтоних врста Шар планине је пас ________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста