Туризам и трговина

Туризам и трговина

1. Из које државе је највећи број иностраних туриста који посећују Србију?

2. Велепродаја је према обиму трговина на:

3. У природне туристичке вредности убрајамо:

4. ________ туризам се обавља ван граница своје државе.

5. Услужним делатностима припада:
6. Туризам припада секундарном привредном сектору.

7. ___________ је разлика у вредности извезене и увезене робе.

8. Рударство припада:

9. Материјалну базу туризма чине:

10. ________ је привредна делатност која се бави путовањем људи изван места сталног боравка ради задовољења различитих потреба.
11. Најпосећеније бање Србије су:

12. Примарном привредном сектору припада:

13. Најстарија туристичка манифестација у Србији је „Карневал цвећа”, која се у ________ одржава од 1852. године.

14. ______ туризам се обавља унутар своје државе.

15. Најпосећенији градови су:
16. Квартарном сектору припада:

17. Најпосећенија језера Србије су:

18. Држава у коју је Србија највише извозила робу 2019. године је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста