Туризам и трговина

Туризам и трговина

1. ________ је привредна делатност која се бави путовањем људи изван места сталног боравка ради задовољења различитих потреба.

2. Материјалну базу туризма чине:

3. Туризам припада секундарном привредном сектору.

4. Рударство припада:

5. Најпосећеније бање Србије су:
6. ___________ је разлика у вредности извезене и увезене робе.

7. Примарном привредном сектору припада:

8. Квартарном сектору припада:

9. Држава у коју је Србија највише извозила робу 2019. године је:

10. ______ туризам се обавља унутар своје државе.
11. Из које државе је највећи број иностраних туриста који посећују Србију?

12. Најпосећенији градови су:

13. Најстарија туристичка манифестација у Србији је „Карневал цвећа”, која се у ________ одржава од 1852. године.

14. ________ туризам се обавља ван граница своје државе.

15. У природне туристичке вредности убрајамо:
16. Велепродаја је према обиму трговина на:

17. Најпосећенија језера Србије су:

18. Услужним делатностима припада:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста