Купа – задаци за вежбање

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Купа – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Izračunaj zapreminu i površinu kupe ako je visina 12cm, a poluprečnik osnove 3cm.

2. Izračunaj površinu i zapreminu kupe ako je poluprečnik osnove r=16cm i izvodnica s=20cm.

3. Površina kupe je 24πcm² , a površina omotača 15πcm² . Odrediti površinu osnog preseka.

4. Površine dve kupe sa zajedničkom osnovom, čije su izvodnice s1=13cm i s2=20cm, razlikuju se za 84πcm² . Za koliko se razlikuju njihove zapremine.

5. Omotač prave kupe je razvijen u kružni isečak čiji je poluprečnik 5cm i centralni ugao 288°. Izračunaj zapreminu te kupe.
6. Izvodnica kupe je tri puta duža od prečnika osnove. Koliko puta je površina omotača kupe veća od površine osnove?

7. Površina osnove prave kupe je 64πcm² , a dužina izvodnice je 17cm. Za koliko puta je visina kupe manja od prečnika?

8. Pravougli trougao površine cm 4√2 cm² oko jedne katete. Odrediti površinu osnog preseka dobijenog tela

9. Izračunaj zapreminu prave kupe ako je dužina izvodnice s=10cm, a nagibni ugao izvodnice prema ravni osnove α=30°

10. Odrediti zapreminu i površinu prave kupe ako je odnos poluprečnika osnove i visine 3:4, a izvodnica s=15cm
11. Visina prave kupe je 5cm, a izvodnica je za 1cm duža od poluprečnika osnove kupe. Izračunati površinu omotača kupe.

12. Pravougli trougao čija je hipotenuza 13cm, a jedna kateta 12cm rotira oko te katete. Odredi površinu i zapreminu tako nastalog tela.

13. Visina kupe je H=6√2 cm jednaka je poluprečniku osnove. Kolika je zapremina te kupe?

14. Gomila peska ima oblik kupe čiji je obim osnove 8πm, a visina 3m. Koliko kubnih metara peska ima u toj gomili?

15. .Osni presek prave kupe je jednakokrako pravougli trougao površine 72cm² . Izračunati površinu te kupe.
16. .Obim osnove prave kupe je 36πcm. Izvodnica kupe nagnuta je prema ravni osnove pod uglom od 45°. Izračunati površinu i zapreminu kupe

17. .Izračunati površinu kupe čija je zapremina 3πcm³ , a površina njene osnove 3πcm²

18. Izračunati površinu prave kupe ako je njen osni presek jednakostranični trougao površine 16√3cm²

19. Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom jednakokrakog trougla čija je osnovica 6cm i krak 5cm.

20. .Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom romba oko kraće dijagonale ako su mu dijagonale dužine 12cm i 16cm.
21. Izračunati površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom romba oko duže dijagonale ako su mu dijagonale dužine 40cm i 30cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ