Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Лирска љубавна поезија – тест

Књижевност – тест (8. разред)

Препознај књижевно дело (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На слици је

2. Благоје казанџија

3. Цвилећи, трепери, шкрипећи...

4. Које од наведених особина се односе на Јеротија Пантића из дела "Сумњиво лице"?

5. Нове клице, стара нада.

6. На слици је:

7. Обележи дело које припада епици.

8. "Србија",Оскара Давича је

9. Препознај књижевну јунакињу на основу следећих описа: Лепа млада жена бујне косе. Воли децу и мужа, али задесила ју је трагична судбина. На више места у драми можемо да видимо њену неизмерну чежњу и бригу за децом.

10. Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти.

11. Дело "Мемоари" написао је

12. Одредити књижевни род и писца дела "Почетак буде против дахија"

13. Писац са слике написао је:

14. Која је књижевна врста дело "Крвава Бајка" Десанке Максимовић?

15. "Косу реже, коса опет расте, лице грди, а лице издраста."

16. Која врста стиха се налази у наведеном стиху? "Где се клоне где се пада..."

17. На основу описа препознај име књижевног јунака: Коса му је до земљице црне, полу стере, полом се покрива; нокти су му орати би мого; убила га мемла од камена, поцрнио као камен сињи.

18. Роман "Сеобе" написао је

19. Која се врста строфе препознаје у песми "Очију твојих да није"? "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану Смеха твоја да нема Зидови не би никад Из очију нестајали..."

20. "Женидба Милића Барјактара" је

21. Које су одлике лирике?

22. . У композицији драме шта представља експозиција?

23. Које стилске фигуре уочаваш у следећем примеру? "за друге душа као ланце ми везана"

24. Који начин казивања се препознаје у наведеним стиховима из приповетке "Кроз мећаву"? "Боже, боже, што си тако немилостан? Што растрочи државину моју, што обори и разруши краљевину моју?"

25. Горски вијенац написао је :

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ