Ваљак, осни и попречни пресек – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Ваљак, осни и попречни пресек – тест

Резултат теста

1. Израчунај површину попречног пресека ваљка ако је: r=5cm, H=8cm

2. Израчуанај површину осног пресека ваљка ако је: r=5cm, H=8cm.

3. Колика је висина равностраног ваљка чији је полупречник r=7cm r=7cm

4. Правоугаоник страница 3cm и 5cm се ротира око краће странице. Колики је полупречник, а колика висина тако насталог ваљка?

5. Попречни пресек ваљка је квадрат површине 25cm2. Колики је полупречник овог ваљка?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ