Ветар – Иван В. Лалић

Ветар – Иван В. Лалић

Синтагма – тест

Изричне, односне, месне и временске реченице – тест

Лексикологија – тест (8.р)

Резултат теста

1. Основне одлике лирике су:

2. Песма "Ветар" спада у:

3. Основни мотиви песме су:

4. Маљен је на:

5. У који се период живота лирски субјект враћа кроз песму:
6. Враћање у прошлост је:

7. Мајка у дечаку буди осећаје:

8. Стихови у песми истакнути курзивом представљају део успаванке. Ко се моли и зашто? Анђели дајте да заспим, да спим, Да ничега злог ја не сним.

9. У последњој строфи ветар је „зелен”? Зашто?

10. Основна осећања лирског субјекта кроз песму су:
11. Одреди ток слика које се у песми смењују:

12. Шта значе стихови? Заспао си, сасвим сигуран да ћеш се сутра Пробудити. Као и ветар. Као и ветар

13. Слободан стих је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ