Метали у неживој и живој природи – тест

Метали у неживој и живој природи – тест

Zakon stalnih odnosa masa- Test za 7. razred

Jonska veza- Test za 7. razred

Оксиди – тест

Органска једињења са кисеоником 2 – тест

Резултат теста

1. Шта представљају метали?

2. Метали 2. групе се називају:

3. Који хемијски елемент припада прелазним металима?

4. Који хемијски елемент одступа од карактеристика везаних за боју метала?

5. Једини метал течног агрегатног стања је:
6. У Земљиној кори су заступљени:

7. Шта од наведеног важи за метале? (више тачних одговора)

8. Седиментне стене углавном садрже:

9. Који метали су веома реактивни?

10. Магнезијум-хлорид је:
11. У састав хемоглобина улази:

12. Из којих руда може да се добије алуминијум?

13. При грађењу хемијских веза:

14. У живом организму се у малим количинама могу наћи и јони метала:

15. Руда представља:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ