Оксиди – тест

Оксиди – провера знања

Масне киселине – тест

Легуре – тест

Раствори – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Оксиди – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Оксиди су једињења кисеоника и било ког другог елемента.

2. Валенца кисеоника у оксидима је увек:

3. Oксиди се према понашању у води деле на:

4. Рђање гвожђа је пример:

5. Елементи сталне валенце граде:
6. Веза у оксидима неметала је:

7. АI2O3 je:

8. Кисели оксиди са водом дају:

9. Неутрални оксиди:

10. N2O5 је:
11. Сагоревањем угљеник (IV)-оксида настаје угљеник (II)-оксид.

12. Соли H2SO3 се зову:

13. Амонијак је оксид азота.

14. Апарати за гашење пожара садрже угљеник (IV )-оксид.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ