Mасти и уља – тест (8. разред)

Mасти и уља – утврђивање (8. разред)

Атоми – најмање честице – контролни задатак

Врсте хемијских елемената – тест

Периодни систем елемената – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Масти и уља – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Која су то биолошки важна једињења?

2. Која су улоге масти и уља у живим бићима?

3. Најважнија физичка својства масти уља су:

4. Наведи примену масти и уља.

5. Уља се у биљкљма налазе у:

6. Масти и уља се из биљака могу добити:

7. Који од наведених израза су тачни:

8. Које се од наведених супстанци се међусобно мешају:

9. Масти и уља су по хемијском састава смеше које садрже:

10. Маргарин се из уља добија _________.

11. Маслац се прави од ______ из млека.

12. Сапуни - соли масних киселина и алкалних метала (Na i K)

13. Реакција добијања сапуна се назива:

14. Које од наведених једињења ја сапун?

15. Животињске масти добијају се топљењем масног ткива животиње на ниској температури.

16. Реакција адицие водоника на двоструку везу органских једињења назива се хидрогенизација.

17. Масти и уља имају сталну тачку топљења јер су смеше различитих триацилглицерола

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ