Kомбинаторика – тест(8.р.)

Kомбинаторика – тест

Резултат теста

1. Na koliko načina se petoro dece može rasporediti na 7 stolica?

2. Iva je zaboravila zadnje tri cifre svog pina. Seća se samo da je zadnja cifra parna. Koliko najviše puta bi Iva promašila svoj pin dok ne bi pogodila pravu kombinaciju?

3. Koliko ima četvorocifrenih brojeva kod kojih su prve dve cifre iste i parne, a poslednje dve iste i neparne?

4. Koliko ima četvorocifrenih brojeva koji se mogu zapisati uz pomoć cifara 0,2,3,5,8,9 tako da sve cifre budu različite?

5. Koliko ima četvorocifrenih brojeva čije su cifre različite i koji počinju sa parnom cifrom?
6. Koliko ima petocifrenih brojeva čije su prve tri cifre parne, a poslednje su veće od 5? ( upiši odgovarajući broj )

7. Koliko ima dvocifrenih brojeva? (upiši samo odgovarajući broj)

8. Koliko ima trocifrenih brojeva čije su prve dve cifre iste?

9. Koliko ima neparnih četvorocifrenih brojeva čije su druga i treća cifra iste? (upiši odgovarajući broj)

10. Maja je imala 8 različitih majica i 5 pari farmerica. Na koliko načina Maja može sebi da napravi odevnu kombinaciju? ( upiši samo odgovarajući broj )
11. Na koliko načina se od 12 ljudi može izabrati grupa koju će da sačinjavaju predsednik, zamenik predsednika i sekretar?

12. Koliko ima trocifrenih brojeva kod kojih je prva cifra parna, a druge dve su iste i manje od 6?

13. Koliko ima trocifrenih brojeva koji se mogu sastaviti uz pomoć cifara 0,1,2,3,4,5?

14. Koliko ima dvocifrenih brojeva čija je prva cifra neparna?

15. Mila od mesta A do mesta B može ići vozom, autobusom , avionom ili automobilom. Od mesta B do mesta C može da ide avionom, brodom ili automobilom. Na koliko načina Mila može stići od mesta A do mesta C?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ