Evolucija čoveka – test (8.r.)

Evolucija čoveka

Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

Evolucija i razvoj ekosistema

Teorija evolucije i postanak novih vrsta kroz evolucione procese

1. Od linija H. erectusa u Aziji i Evropi nastao je:

2. Čovek ____ nastao od majmuna. Čovek i majmuni _____ zajedničke pretke.

3. Uspravni čovek je:

4. Spretan čovek (Homo habilis) je nastao u Aziji.

5. Sa kog kontinenta hominidi vode poreklo?
6. Evolucija je proces brzih promena osobina jedne jedinke.

7. Uspravan čovek se prvi kretao na dve noge.

8. Evolucija čoveka obuhvata biološku i ______ evoluciju.

9. Australopitekusi su se pojavili u Africi pre:

10. Australopitekusi se nazivaju još i:
11. Najstarija linija roda Homo je:

12. Najstariji hominidi su:

13. Pre oko 2 miliona godina Homo erectus je migrirao iz _______ u ________.

14. Homo sapiens je nastao pre:

15. Šta se od navedenog odnosi na biološku evoluciju čoveka?
16. Šta povezuje Lamarka i Darvina sa rečju 'savremena'?

17. Uspravan hod i korišćenje oruđa karakteriše:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста