Evolucija čoveka

Evolucija čoveka

1. Šta povezuje Lamarka i Darvina sa rečju 'savremena'?

2. Najstariji hominidi su:

3. Najstarija linija roda Homo je:

4. Šta se od navedenog odnosi na biološku evoluciju čoveka?

5. Australopitekusi su se pojavili u Africi pre:

6. Uspravan hod i korišćenje oruđa karakteriše:

7. Uspravni čovek je:

8. Pre oko 2 miliona godina Homo erectus je migrirao iz _______ u ________.

9. Uspravan čovek se prvi kretao na dve noge.

10. Spretan čovek (Homo habilis) je nastao u Aziji.

11. Sa kog kontinenta hominidi vode poreklo?

12. Homo sapiens je nastao pre:

13. Čovek ____ nastao od majmuna. Čovek i majmuni _____ zajedničke pretke.

14. Australopitekusi se nazivaju još i:

15. Evolucija čoveka obuhvata biološku i ______ evoluciju.

16. Evolucija je proces brzih promena osobina jedne jedinke.

17. Od linija H. erectusa u Aziji i Evropi nastao je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста