Србија и Црна Гора у Првом светском рату

Резултат теста

1. Који је повод Аустро-Угарска искористила за објављивање рата Србији?

2. Када је Аустро-Угарска објавила рат Србији?

3. Аустро-Угарска је сматрала да ће рат са Србијом бити локалног карактера и да ће она лако однети победу.

4. На челу генералштаба Србије налазио се командант:

5. Прва битка између Аустро-Угарске и Србије је __________ битка.
6. Србија је изгубила у бици на Церу.

7. Команду над Првом српском армијом је преузео:

8. Српска војска је у бици на Колубари доживела велики пораз.

9. Када је Црна Гора објавила рат Аусто-Угарској?

10. На челу штаба Врховне команде, који су оформиле Србија и Црна Гора, налазио се:
11. Бугарска је била на страни:

12. Изабери тачне тврдње:

13. Црна Гора је капитулирала:

14. Команду над генералштабом уместо Радомира Путника преузима:

15. Устанак против бугарских власти је ___________ устанак.
16. Команду Антанте на Солунском фронту је преузео:

17. Када је дошло до ослобађања целе Србије?

18. Основни принципи уређења Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца донети су ___________ декларацијом.

19. Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца је проглашено:

20. Велика народна скупштина срспког народа у Црној Гори је одлучила да се Црна Гора не припоји Србији.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ