Тектонски и вулкански облици рељефа- планинске области

Тектонски и вулкански облици рељефа- планинске области

Тектонски и вулкански облици рељефа- низијски део

1. Највиша планина нашег подручја Карпата је:

2. Највиша планина Динарида у Србији је:

3. Српско-македонска маса је најстарија област у Србији.

4. Највећа котлина централног дела Србије је _______ котлина.

5. Развој рељефа остварује се кроз тектонске покрете.
6. Јужне делове Динарских планина чини:

7. Шумадија и Западно Поморавље припадају Вардарској зони.

8. У Србији, највиши врх Проклетија је ________.

9. Јужни део Шумадијске зоне чине:

10. Приликом орогенезе су првобитно створене:
11. Највиша планина источног дела Српско-македонске масе је:

12. Највиши врх Србије налази се на:

13. _______ орогенеза десила се у Централној Азији.

14. Најдужи планински масив у Србији је:

15. На западу Балканског полуострва налазе се:
16. Најмлађе планине су настале ______ орогенезом.

17. Највиша планина западног дела Српско-македонске масе је:

18. ______ представља развој рељефа.

19. Највећа висораван Србије је:

20. Динарски предео заузима:
21. Највише планине у Подрињском подручју су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста