8. razred Jypiter

1. Којом наредбом се пребројава понављање елемента у листи?

2. Која је екстензија Jupyter-ових свезака (фајлова)?

3. Којом наредбом се пребројава понављање елемента у серији?

4. Kако се сортира серија S у Jupyter-овом окружењу?

5. Шта ће бити резултат у Jupyter-овом окружењу извршавањем len(L)? L =[34,56,78,90,111]
6. Помоћу ког знака започињу коментари у Jupyter-у?

7. Како се зове у Jupyter-овом окружењу?

8. Помоћу које функције можеш одредити аритметичку средину серије података у Jupyter-у?

9. Активна ћелија може бити уоквирена зеленим правоугаоником се налази

10. Kако се сортира у обрнутом редоследу листа L у Jupyter-овом окружењу?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста