Računarski softveri za simulaciju rada električnih kola – test za 8. razred

Računarski softveri za simulaciju rada električnih kola – test za 8. razred

Osnovni simboli u elektrotehnici – Test za 8. Razred

Upravljanje procesima i stvarima na daljinu pomoću IKT – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Označi koje još komponente postoje u programu Pintar VirtualLab Electricity osim baterija i potrpšača?

2. Pintar VirtualLab Electricity je?

3. Komponente u Pintar VirtualLab Electricity su raspoređene u koliko kategorija?

4. Koje od sledeći spadaju u komponente u Pintar VirtualLab Electricity?

5. Kako se spajaju komponente?
6. Ako je potrebno spojiti dva ili više provodnika u jednoj tački koristi se?

7. Kako pokrećemo simulaciju?

8. Kako se rotiraju komponente u programu VirtualLab Electricity?

9. Za upravljanje elektromagnetnim relejom može da se koristi?

10. Elektromagnetni relej je uređaj koji se koristi za uključivanje i isključivanje strujnog kola pomoću elektromagnetaa koji zatvara ili otvara strujne kontakte.
11. Relej se sastoji od?

12. Mikrobit je minijaturni uređaj (interfejs) namenjen učenju programiranja i upravljanja uređajima.

13. Mikrobit se ne može instalirati i preko telefona uz pdgovarajuću aplikaciju.

14. Pomoću releja može se sa velikog rastojanja upravljati raznim uređajima:

15. Mikrobit je ručni, programabilni mikro-računar koji je razvijen prvenstveno kako bi zainteresovao decu za programiranje.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ