Osnovne komponente IKT uređaja – test za 8. razred

Osnovne komponente IKT uređaja – test za 8. razred

Osnovi telekomunikacija – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Matična ploča?

2. Od kvaliteta matične ploče zavisi kvalitet računara.

3. Na matičnoj ploči se nalaze:

4. Ko sadrži softver koji testira sve delove računara, svaki put kada se računar uključi?

5. Slotovi su duguljasti priključci za druge štampane ploče sa određenim funkcijama (zvučna,grafička,...)
6. Elektronski vodovi kojima se signali kreću između različitih delova matične ploče su?

7. Čip koji upravlja radom računara je?

8. Mikroprocesor se nalazi na matičnoj ploči.

9. Na osnovu zadatih instrukcija mikroprocesor radi osnovne stvari:

10. Merna jedinica koja pokazuje koliko miliona instrukcija može mikroprocesor da obradi u sekundi je?
11. Operativna memorija je?

12. RAM memorija?

13. ROM memorija?

14. Uređaj koji piše, čita, briše i trajno pamti podatke je?

15. Flopi disk zbog malog kapaciteta se sve više izbacuje iz upotrebe.
16. Disk koji koristi optički zapis za snimanje podataka je:

17. Keš memorija?

18. Pogledati sliku. Pod rednim brojem 1 se nalazi?

19. Interfejs je veza između dva uređaja ili sistema koji se ne mogu direktno povezati. Služi za prenos informacija između delova sistema.

20. Hardverski interfejs se sastoji od:
21. Kontrole mogu biti:

22. Modem (modulator – demodulator) je interfejs, odnosno elektronski uređaj pomoću koga se računar može spojiti na Internet.

23. Spliter deli telefonsku liniju:

24. Tipična brzina prenosa signala je 1024/128 Kbps. Prvi broj označava brzinu preuzimanja podataka sa Interneta, a drugi broj brzinu slanja podataka na Internet.

25. Bežični modem?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ