Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

1. Da li pri fizičkoj promeni supstance dobijamo novu supstancu?

2. Pri hemijskim reakcijama neutralizacije nastaju:

3. Većina nemetala gradi dvoatomne molekule.

4. Reaktanti u hemijskoj reakciji oksidacije sumpora do sumpor(IV)oksida su:

5. Reaktanti u reakciji su natrijum i kiseonik, a kao proizvod nastaje natrijum-oksid. Koja od navedenih hemijskih jednačina je ispravna?
6. Primer za hemijsku promenu supstance je:

7. Ispravna jednačina hemijske reakcije analize vode je:

8. Hemijska reakcija neutralizacija natrijum-hidroksida do sumporne kiseline je:

9. Hemijske reakcije u kojima od jednostavnijih supstanci nastaju složenije se nazivaju:

10. U reakciji sagorevanja šibice, reaktanti su:
11. Sumpor, fosfor i ugljenik u okviru nemetala su izuzeci jer:

12. Ukoliko se neke supstance pomešaju i ne dođe do hemijske reakcije nastaju:

13. Koji koeficijent treba dopisati ispred azotne kiseline u reakciji: N2O5+H2O→HNO3?

14. Obeležiti jednačinu hemijske reakcije u kojoj su reaktanti kalcijum-oksid i voda.

15. Šta se koristi za izjednačavanje broja atoma sa leve i desne strane reakcije?
16. Kako se nazivaju supstance koje se nalaze na početku hemijske reakcije?

17. Bazni oksidi u reakciji sa vodom grade:

18. Metali ne grade dvoatomne molekule i zato nemaju indeks.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста