Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Следећем делу одреди књижевни род: Том Сојер

2. Која је књижевна врста дело "Крвава Бајка" Десанке Максимовић?

3. Које су одлике лирике?

4. "Збогом житку мој прелепи санче. Збогом зоро, због бели данче."

5. Шта је рима?

6. На основу дела препознај писца: "Светли гробови" и "Ђулићи"

7. "Бој на Мишару" Вук је чуо и забележио од

8. Шта од наведеног су особине дневника?

9. Шта је стилска фигура метафора?

10. Одреди књижевни род и врсту дела "Бисерне очи"

11. Одреди из које је песме следећи пример и коју стилску фигуру уочаваш. "За Ђурђем је косу одрезала, За ђевером лице изгрдила, А за братом очи извадила"

12. "Србија",Оскара Давича је

13. "Ливада крај реке сања. Зрикавци тужно зричу."

14. На шта се односе наведени стихови из дела "Горски вијенац"? "да прегледам у малдежи зубе да се ружа у трн не игуби, да не гине бисер у буниште..."

15. Ко је написао дело "Ноћ и магла"?

16. Пронађи метафоре

17. Дело "Деобе" написао је

18. На слици је:

19. Шта је ретроспектива?

20. Који начин казивања се налази у следећим стиховима? "То је било зими године 1843. Због необично слабе љетине, још с јецени, завлада глад у горњој Далмацији..."

21. Романтизму припадају:

22. Које стилске фигуре уочаваш у следећем примеру? "за друге душа као ланце ми везана"

23. Главни јунак "Романа о Лондону" је

24. . У композицији драме шта представља експозиција?

25. Обележи појам који се односи на лирику.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ