Књижевно-теоријски појмови (2. део)

Књижевно-теоријски појмови (2. део, осми разред)

Ко сам ја? (биографије писаца) I

Јотовање, палатализација, сибиларизација – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Духовита опаска или:

2. Ако римоване стихове у катрену обележимо овако: А Б Б А, о којој врсти риме је реч:

3. Главни драмски јунак или:

4. Када се о догађајима који су се одиграли у прошлости приповеда у садашњости, то приповедање се назива:

5. 3 основне драмске врсте су:
6. Песме у којима преовлађују осећања љубави према завичају или отаџбини и у којима се наглашава припадност одређеном народу спадају у:

7. Ове песме често прате обред сахрањивања, исказују жалост и тугу за преминулима и спадају у обичајне песме:

8. Лирска песма прожета тужним и сетним осећањима и расположењем назива се:

9. Гласовно подударање речи које се најчешће јавља на крају два или више стихова је:

10. Прича у којој су сачувана првобитна веровања људи и заједнице назива се:
11. Краћа прозна врста у којој се изражавају лични утусци и погледи на неко питање из живота, науке или уметности је:

12. То је епско-лирска песма, настала је у 18. веку, исповедног је тона, у њој се преплићу лирски и епски елементи и за њу везујемо име Џорџа Бајрона:

13. Врста комедије заснована на неспоразуму је:

14. Ово су летње обредне песме и служе за дозивање кише:

15. НОЋИ - МОЋИ, ЗВЕЗДА - ГНЕЗДА, ПТИЦА - ЛИЦА: ово је:
16. Драмску радњу покреће:

17. Зависно је нешто несамостално, а завидно је завидљиво, љубоморно. Да ли су ова тумачења тачна:

18. Ако писац пише о властитом животу и истините животне чињенице обликује на стваралачки начин, он пише:

19. Метафорички постављено питање са само једним правим одговором је објашњење за:

20. Ако се римују први и трећи стих, као и други и четврти стих, то је __________ рима:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста