Књижевно-теоријски појмови (2. део)

Књижевно-теоријски појмови (2. део, осми разред)

Ко сам ја? (биографије писаца) I

Јотовање, палатализација, сибиларизација – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Лирска песма прожета тужним и сетним осећањима и расположењем назива се:

2. Ако римоване стихове у катрену обележимо овако: А Б Б А, о којој врсти риме је реч:

3. Врста комедије заснована на неспоразуму је:

4. Духовита опаска или:

5. То је епско-лирска песма, настала је у 18. веку, исповедног је тона, у њој се преплићу лирски и епски елементи и за њу везујемо име Џорџа Бајрона:
6. Ове песме често прате обред сахрањивања, исказују жалост и тугу за преминулима и спадају у обичајне песме:

7. Прича у којој су сачувана првобитна веровања људи и заједнице назива се:

8. Када се о догађајима који су се одиграли у прошлости приповеда у садашњости, то приповедање се назива:

9. Главни драмски јунак или:

10. Песме у којима преовлађују осећања љубави према завичају или отаџбини и у којима се наглашава припадност одређеном народу спадају у:
11. Ово су летње обредне песме и служе за дозивање кише:

12. Краћа прозна врста у којој се изражавају лични утусци и погледи на неко питање из живота, науке или уметности је:

13. Ако писац пише о властитом животу и истините животне чињенице обликује на стваралачки начин, он пише:

14. 3 основне драмске врсте су:

15. Гласовно подударање речи које се најчешће јавља на крају два или више стихова је:
16. Ако се римују први и трећи стих, као и други и четврти стих, то је __________ рима:

17. НОЋИ - МОЋИ, ЗВЕЗДА - ГНЕЗДА, ПТИЦА - ЛИЦА: ово је:

18. Драмску радњу покреће:

19. Зависно је нешто несамостално, а завидно је завидљиво, љубоморно. Да ли су ова тумачења тачна:

20. Метафорички постављено питање са само једним правим одговором је објашњење за:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста