Системи линеарних једначина са две непознате – тест (8.р.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Примена линеарних једначина

Резултат теста

1. Да ли је уређени пар (-2,5) решење једначине: -3x+y=-17

2. Одреди вредност променљиве y уређеног пара (x,y), тако да је он решење једначине, ако је x=3: 3x+y=-4

3. Одреди вредност променљиве y уређеног пара (x,y), тако да је он решење једначине, ако је x=3: -2x+3y=0. (Унети само број)

4. Одреди вредност променљиве a у једначини тако да уређени пар (-5,-2) буду решење једначине: ax-2y=-11..

5. Изрази променљиву x преко променљиве y: 3-x=y+1
6. Изрази променљиву y преко променљиве x: x-y=-2

7. Који од уређених парова (1 1/2), (-2,3) и (7/6,-11/5) је решење система једначинa: 5x+6y=8 ; 3x-y=9?

8. Који од уређених парова (1 1/2), (-2,3) и (7/6,-11/5) је решење система једначинa: 6x-5y=18;x+6/5=1/6-y

9. Реши следеће системе једначина методом замене: 2x+2y=x-1 ; 3x-2y=7+2y

10. Реши следеће системе једначина методом замене: 3x+4y=2 ; y=0,5
11. Реши следеће системе једначина методом замене: 2x+1/2y=1; 4x+y=2.

12. Реши систем једначина методом замене: x+2y=5 ; 0,5x+y=3

13. Реши систем једначина методом супротних коефицјената: x+y=6 ; x-y=2

14. Реши систем једначина методом супротних коефицјената: 12x-3y=4 ; 3x+8y=1

15. Реши систем једначина погодном методом: 2/3x+1/6y=1 ; -3/4x+1/8y=-0,5.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ