Осцилаторно кретање – тест

Резултат теста

1. Кретање које се после одређеног временског интервала понавља на исти начин назива се:

2. На датој слици је приказан часовник, на коме се и казаљке и клатно крећу периодично.Врх казаљке креће истом брзином сталног интензитета по кружној путањи увек у истом смеру.Такво кретање се назива:

3. Период је:

4. Да би се тело кретало неравномерно, а према томе и осцилаторно потребно је да на њега делује:

5. На слици је приказано кретање клатна које чини куглица клатна масе m обешена о неистегљиву нит дужине l.Ако су димензије куглице знатно мање од дужине нити и ако је маса нити занемарљива у односу на масу куглице, клатно се назива:
6. Равнотежни положај је:

7. Сила која враћа тело у равнотежни положај назива се:

8. Осциловање је периодично кретање тела око равнотежног положаја, дуж исте путање, под дејством повратне силе.

9. Дужина математичког клатна је 39,2 cm.Колико осцилација направи то клатно за време од 3,14 s?

10. Фреквенција осцилпвања математичког клатна је 0,5Hz.Колика је дужина клатна?
11. Колика је таласна дужина таласа са слике?

12. Колики је период и фреквенција осцилатора који за 10 секунди направи 40 осцилација?

13. Да ли се куглица која је под дејством еластичне силе, чији је интензитет већи од силе Земљине теже креће ка равнотежном положају?

14. Тег обешен за еластичну опругу осцилује поред лењира.У тренутку када је тег поред подеока 4,5cm, а његова брзина је нула, док поред подеока 2cm тег пролази највећом брзином.Колика је амплитуда осциловања?

15. На датој слици су приказани примери:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ