Еквивалентне једначине. Линеарне једначине – тест

Еквивалентне једначине. Линеарне једначине – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи пар еквивалентних једначина.

2. Једначина х - 10 = х...

3. Неке од наведених једначина имају решење х = 1 или х = 0. Означи те једначине.

4. Једначина 0х=0...

5. Решење једначине 3х = -9 је

6. Решење линеарне једначине 3х - 5 = -10 - 2х је:

7. Једначина 0х=10...

8. Једначина х = х + 3 ...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ