Оптички инструменти – тест

Резултат теста

1. Уређаји који дају увећане или приближене ликове посматраних предмета називају се:

2. Оптички инструменти нам омогућују да боље видимо предмете.

3. Шта од наведеног спада у оптичке инструменте?

4. Који оптички инструмент са датих слика се користи за увећавање предмета?

5. Који оптички инструмент са датих слика се користи за посматрање удаљених предмета?
6. Који од наведених оптичких инструмената спадају у савремене оптичке инструменте:

7. Оптички инструмент који чини једно сабирно сочиво је:

8. Коришћењем лупе, лик се најјасније види када се налази на даљини јасног вида од ока посматрача.

9. Микроскопом се посматрају ситни предмети или њихови делови које није могуће видети помоћу лупе.

10. Најважнији оптички делови микроскопа су:
11. Сочиво испред кога се поставља предмет назива се:

12. Сочиво кроз које се врши посматрање назива се:

13. Укупно увећање микроскопа једнако је производу увећања објектива и увећања окулара.Формула за израчунавање је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ