Краљевина СХС – тест

Краљевина СХС – тест

Резултат теста

1. Када је проглашено уједињење Срба Хрвата и Словенаца

2. На челу Краљевине Срба Хрвата и Словенаца био је

3. Избори за уставотворну скупштину расписани су

4. Која политичка странка је заступала федералистичко уређење Краљевине СХС?

5. Која политичка партија се залагала за централистичко уређење Краљевине Срба Хрвата и Словенаца?
6. Када је донет Видовдански устав?

7. Највећа овлашћења видивданским уставом добио је

8. Крфском декларацијом предвиђено је да у будућој заједничкој држави Хрвати имају своју аутономију ?

9. Када је краљ Александар Карађорђевић завео Шестојануарску диктатуру ?

10. Које године је Краљевина СХС преименована у Краљевину Југославију ?
11. Милан Стојадиновић је успео да изолује Хрвате и на спољном и на унутрашњем плану.

12. Бановина Хрватска створена је...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ