Индекс преламања светлости.Тотална рефлексија – тест

Резултат теста

1. Скретање светлосног зрака при преласку из једне средине у другу зависи од брзина светлости у тим срединама, односно од њихових оптичких густина.Та појава се назива:

2. Број који показује колико је пута брзина светлости у некој средини мања од брзине светлости у вакууму назива се:

3. Да ли је апсолутни индекс преламања бездимензиона величина?

4. Формула за израчунавање апсолутног индекса преламања је:

5. Што је мања брзина светлости у датој средини то је већи њен индекс преламања.
6. Да ли оптички гушће средине имају већи индекс преламања?

7. Релативни индекс преламања двеју средина можемо изразити преко њихових апсолутних индекса преламања.

8. Одбијање светлости на граници две провидне средине када зрак долази из оптички гушће средине под углом већим од граничног угла.Та појава се назива:

9. Да ли је обојена фонтана пример тоталне рефлексије?

10. Израчунати брзину светлости у дијаманту ако је n=2,42, c=300 000 km/s.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ