Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Ко сам ја? (биографије писаца) I

Почеци словенске писмености – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Шта је ретроспектива?

2. Која врста стиха се налази у наведеном стиху? "Где се клоне где се пада..."

3. Који начин казивања препознајеш у наведеном тексту из дела "Писма из Италије"? "Небо без облака, море без таласа, обале без лазарона, лађе без једрила..."

4. Антитеза

5. Када се одиграва радња народне песме "Бој на Мишару"?
6. На који историјски догађај се односи песма "Плава гробница"?

7. Дрво је обукло ново одело беле боје.

8. Које су одлике лирике?

9. Које од наведеник књижевних врста имају лирику као књижевни род?

10. Ко је написао дело "Ноћ и магла"?
11. Кад устане кука и мотика.

12. Пилипенда није желео да

13. Где препознајеш стилску фигуру перфсонификацију?

14. Која се врста строфе препознаје у песми "Очију твојих да није"? "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану Смеха твоја да нема Зидови не би никад Из очију нестајали..."

15. Дело "Деобе" написао је
16. Које од наведених особина се односе на Јеротија Пантића из дела "Сумњиво лице"?

17. На слици је:

18. Која врста риме се препознаје у следећим стиховима? "Бејасте ли, браћо моја млада, Да л' бејасте ви на гробљу када, Ај, на гробљу, на голему? -Та увек смо ми на њему."

19. Дело "Мемоари" написао је

20. Горски вијенац написао је :
21. Обележи дело које припада епици.

22. Мемед-ага Фочић, Аганлија, Алекса Ненадовић , стари Фочо су ликови из дела

23. Која од наведених је љубавна лирска народна песма?

24. "Ливада крај реке сања. Зрикавци тужно зричу."

25. Које се стилске фигуре налазе у следећим стиховима стиховима? "У Милице дуге трепавица, Прекриле јој румен јагодице."
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ