Органска једињења са кисеоником – контролни задатак

Резултат теста

1. Алкохоли садрже: (више тачних одговора)

2. Полихидроксилни алкохоли су:

3. На слици се налази:

4. Начини добијања алкохола су: (више тачних одговора)

5. Из дате реакције на слици настаје:
6. Уколико је -OH група везана за терцијарни угљеников атом, онда је то:

7. Функционална група карбоксилне киселине је:

8. На слици се налази:

9. Незасићене карбоксилне киселине су:

10. Употребљава се као зачин и конзерванс у храни. Важна је сировина у индустрији за производњу лекова, боја. Реч је о:
11. Карбоксилне киселине настају:

12. Киселине могу да реагују и са базним оксидима, при чему настају:

13. На слици је дата со карбоксилне киселине под називом:

14. Палмитинска киселина је:

15. Естерификацијом настају:
16. Нитроглицерин или:

17. Банана садржи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ