Подела глаголских облика – тест

Подела глаголских облика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

2. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

3. Инфинитив је нелични глаголски облик.

4. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

5. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:
6. Аорист се гради само од глагола _____ вида.

7. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

8. Означи правилно написане облике футура првог:

9. За облик БИХ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

10. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСТИ:
11. Изабери глаголски облик који припада начину:

12. У српском језику има___ глаголских облика:

13. Нелични глаголски облици не разликују _____.

14. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

15. Презент је сложен глаголски облик.
16. Означи правилно написану реченицу:

17. Изабери нелични глаголски облик:

18. Означи правилно написану реченицу:

19. Означи правилно написану реченицу:

20. Облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА гради се од:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста