Сумпор – тест

Сумпор – тест

Растварање и растворљивост – тест

Периодни систем елемената – тест

Оксиди – тест 7

Органска једињ

Резултат теста

1. Колико сумпор најчешће има атома и којим везама су повезани?

2. Који је тачан распоред електрона у омотачу атома сумпора?

3. Сумпор је: (више тачних одговора)

4. Алотропска модификација сумпора подразумева:

5. Сумпор се налази у:
6. Која је разлика између сумпор-диоксида и сумпор-триоксида?

7. Добијени гас на слици је:

8. Оксиди сумпора су кисели. То значи да мењају боју лакмус хартије:

9. Датом реакцијом настаје:

10. Калцијум-сулфат је састојак:
11. Шта није тачно за сумпорну киселину?

12. Којом бојом гори сумпор при сагоревању?

13. Шта су сулфити?

14. Реакцијом сумпор(VI)-оксида са базама настају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ