Alkoholi – test za 8. razred

Alkoholi – test za 8. razred

Тест у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

Раствори – тест

Раздвајање састојака смеша – тест

Резултат теста

1. Šta se nalazi u molekulima alkohola, osim atoma vodonika i atoma ugljenika, a po tome se razlikuju i od ugljovodonika?

2. Koju funkcionalnu grupu imaju alkoholi?

3. Ukoliko alkoholi sadrže dve ili više hidroksilnih grupa, oni se nazivaju?

4. Za kakav ugljenikov atom je uvek vezana hidroksilna grupa, kod alkohola?

5. Koja je opšta formula zasićenih monohidroksilnih alkohola?
6. Nazivi monohidroksilnih alkohola se izvode tako što se na ime alkana doda koji nastavak?

7. Ukoliko je ugljenikov atom vezan samo za jedan, drugi atom ugljenika, kako se ugljenikov atom naziva?

8. Koji je od datih alkohola otrovan?

9. Proces dobijanja alkohola (etanola) naziva se - alkoholno vrenje ili? (dopuniti drugi naziv).

10. Koji je tip kovalntne veze između atoma vodonika i kiseonika u molekulima alkohola?
11. Reakcija u kojoj dolazi do raskidanja veze između ugljenikovog atoma i atoma kiseonika je reakcija?

12. Kakvog agregatnog stanja mogu biti alkoholi na sobnoj temperaturi?

13. Prema načinu međusobnog vezivanja C atoma, dati alkohol na slici je?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ