Историјско-географски развој Србије, симболи Србије

Историјско-географски развој Србије, симболи Србије

1. Центар прве српске државе био је у:

2. Република Србија, држава у којој ми данас живимо настала је:

3. Које године је подигнут Први српски устанак?

4. Након Мировне конференције у Букурешту, Србија је проширена на Стари Влах, Рашку, Косово и Метохију и:

5. Падом _______ под турску власт означен је крај постојања српске средњовековне државе.
6. Државна застава Републике Србије је хоризонтална тробојка:

7. Кнежевина Србија је ____ године постала краљевина, а први краљ био је___________.

8. Срби су почетком ____ века населили Балканско полуострво.

9. Територија Србије је подељена на:

10. Грб Републике Србије је утврђен Законом о грбу Краљевине Србије:
11. Ко је подигао Други српски устанак и које године?

12. Срби су на простору Балканског полуострва формирали више српских држава- Дукљу, Травунију, Захумље и ________.

13. Србија је имала највећу површину за време владавине:

14. Први српски устанак подигао је:

15. После ослободилачких ратова 1876.-1878. године Србија је обухватала и велики део слива:
16. Србија је за време владавине Стефана Душана у 14. веку излазила на Јадранско, Јонско и Егејско море.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста