Релативан географски положај републике Србије

Релативан географски положај републике Србије

Апсолутни географски положај Србије

1. Економско-географски положај Србије указује на:

2. Преко територије Србије пролазе значајне саобраћајнице које повезују земље Средње и Западне Европе са земљама:

3. Која два мора повезује коридор 7?

4. Средњу Европу са Јужном Европом и Југозападном Азијом повезује:

5. Коридор 10 пролази кроз:
6. Релативан географски положај подразумева положај територије Србије према природним одликама.

7. Коридор 7 представља део јединственог европског речно-каналског система Дунав-_____-Рајна.

8. Србија представља средњоевропску и јужноевропску државу.

9. Културно-географски положај Србије развијан је под утицајем:

10. Релативан географски положај Србије подразумева:
11. 75,6% територије Србије се налази у географској регији ______ Европа, ____ од Саве и Дунава.

12. 24.4% територије Србије се налази у географској регији ____ Европа, _____ од Саве и Дунава.

13. Из Београда један крак коридора 10 води ка западу повезујући Србију са:

14. Србија представља:

15. Повољни природни услови и физичко-географски положај Србије допринели су развоју међународних ______ на територији наше земље.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста