Апсолутни географски положај Србије

Апсолутни географски положај Србије

Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони процеси

1. У односу на положај према Гриничу Србија се налази у _______ часовној зони.

2. Најисточнија тачка наше земље је:

3. Највиша тачка Србије налази се на:

4. 75,6% територије Србије налази се на:

5. Географски положај неке земље може бити:
6. Најсевернија тачка наше земље налази се у месту:

7. У односу на екватор територија Србије се налази на ________ полулопти.

8. Најјужнија тачка наше земље је:

9. Србију пресеца 45. паралела, што значи да се нека места у Србији налазе на пола пута између екватора и Северног пола.Једно од тих места је:

10. Наша земља је балканска, подунавска и ________.
11. Апсолутни положај неке земље је:

12. Србија се налази северно у односу на Гринич.

13. Математичко-географски положај места се одређује помоћу:

14. Апсолутни географски положај се одређује на основу неких природних географских елемената.

15. Апсолутни географски положај је одређен географским ________.
16. Просечна надморска висина наше земље је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста