Апсолутни географски положај Србије

Апсолутни географски положај Србије

1. Најисточнија тачка наше земље је:

2. У односу на екватор територија Србије се налази на ________ полулопти.

3. Географски положај неке земље може бити:

4. Највиша тачка Србије налази се на:

5. Просечна надморска висина наше земље је:

6. У односу на положај према Гриничу Србија се налази у _______ часовној зони.

7. Најјужнија тачка наше земље је:

8. Апсолутни географски положај се одређује на основу неких природних географских елемената.

9. 75,6% територије Србије налази се на:

10. Србију пресеца 45. паралела, што значи да се нека места у Србији налазе на пола пута између екватора и Северног пола.Једно од тих места је:

11. Апсолутни положај неке земље је:

12. Апсолутни географски положај је одређен географским ________.

13. Србија се налази северно у односу на Гринич.

14. Математичко-географски положај места се одређује помоћу:

15. Најсевернија тачка наше земље налази се у месту:

16. Наша земља је балканска, подунавска и ________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста