Svetlosne pojave, optički instrumenti – test (8. razred)

Svetlosne pojave, optički instrumenti – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Svetlosne pojave, optički instrumenti – test (8. razred)

Резултат теста

next

1. Na fotografiji je prikazana koja svetlosna pojava?

next

2. Na fotografiji su prikazana

 


 

3. Na fotografiji su prikazana

4. Koji je najjednostavniji optički uređaj i za šta se koristi?

5. Na fotografiji je prikazan koji optički instrument?
6. Odrediti relativni indeks prelamanja vode i leda ako je poznato da voda ima indeks prelamanja 1,33 a led 1,31

7. Zrak A se kreće kroz vazduh a zrak B kroz dijamant i ta dva zraka svetlosti pređu isto rastojanje. Indeks prelamanja dijamanta je n=2,42. Koliko je puta vreme kretanja zraka A manje od vremena kretanja zraka B?

8. U žiži dvostruko udubljenog sočiva nalazi se predmet. Da li se formira njegov lik?

9. U žiži dvostruko ispupčenog sočiva nalazi se predmet. Da li se formira njegov lik?

10. Ako je žižna daljina sočiva f=2m gde treba da se nalazi predmet u odnosu na optički centar dvostruko ispupčenog sočiva da bi dobijeni lik bio realan, izvrnut i na istom rastojanju kao predmet.?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ