„Бој на Мишару“ – тест

„Бој на Мишару“ – тест (одломак у читанци ИК „Вулкан знање“)

Dativ – test

Резултат теста

1. Мишар, поље широко, је у близини града (песма "Бој на Мишару"):

2. Певач "Боја на Мишару" је:

3. Два врана гаврана симбол су:

4. Седиште Кулин-капетана у песми "Бој на Мишару" је:

5. О току боја на Мишару, исходу и последицама битке дијалог воде:
6. Кулинова жена у песми "Бој на Мишару" кроз дијалог са гаврановима ређа велики број питања - шта се дешава у њеној души:

7. Какав је био бројчани однос снага српске и турске војске на пољу Мишару у песми "Бој на Мишару":

8. Ко је у песми "Бој на Мишару" погубио Кулин-капетана:

9. "Кад се двије ударише војске, у Мишару‚ пољу широкоме‚ ЈЕДНО СРПСКА, А ДРУГО ЈЕ ТУРСКА" - коју стилску фигуру препознајеш у последњем стиху ("Бој на Мишару"):

10. Какве су вести донела два гаврана са поља Мишара Кулиновој кади ("Бој на Мишару"):
11. "Изгибоше турске поглавице‚ по избору бољи од бољега, од честите Босне камените." Како разумеш овај део извештаја два гаврана који они подносе Кулиновој жени у песми "Бој на Мишару":

12. "Је л' Јакова на колац набио, Је ли Луку жива огулио, Је л' Цинцара на ватри испекô, Је л' Чупића сабљом посјекао, Је л' Милоша с коњма истргао?" - шта ови стихови говоре о Кулиновој кади ("Бој на Мишару"):

13. Којом врстом стиха је испевана епска песма "Бој на Мишару":

14. "Ми смо скоро од доње крајине‚ а од Шапца‚ града БИЈЕЛОГА‚ са Мишара‚ поља ШИРОКОГА." Коју стилску фигуру препознајеш у наглашеним деловима наведених стихова:

15. "Рани сина‚ пак шаљи на војску, Србија се умирит не може!" - шта наговештавају ови стихови из песме "Бој на Мишару":
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ