Енглески језик: Тест – осми разред

Енглески језик: Тест – осми разред

Резултат теста

1. IF везник у првом типу условних реченица преводимо као:

2. My dad ______ me pick up my room.

3. Susan will bake two dozen cupcakes for the bake sale.

4. Choose the right answer. My mother always ______ me do my homework before watching T.V.

5. Choose the right answer. Julie's father doesn´t _______ her drive his car.
6. Write the sentence in passive voice: The dog did not bite the cat.

7. Choose the right answer.The teacher doesn't ______ her students eat in the classroom.

8. Write the sentence in passive voice: The mechanic repairs cars.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ