„Отаџбина“, Ђура Јакшић – тест

„Отаџбина“, Ђура Јакшић (лирика, осми разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Аутор "Отаџбине" је:

2. Одреди књижевни род "Отаџбине":

3. Одреди књижевну врсту "Отаџбине":

4. Којем књижевном правцу припада песник Ђура Јакшић:

5. Кључне речи песме су:
6. Песма "Отаџбина" објављена је 1875. године у часопису:

7. Камен у Јакшићевој песми симболизује:

8. "Што претећ сунцу дере кроз облак" - у наведеном стиху препознаје се стилска фигура:

9. "Суморног чела мрачним борама" - у наведеном стиху се уочава стилска фигура:

10. У другој строфи песме камен се трансформише у...
11. У последњој строфи песме камен се трансформише у...

12. Преци (дедови) потомцима (унуцима) у песми спремају:

13. Уводни стих песме почиње везником И, што се тумачи:

14. Камен који симболизује Србију је персонификован у облику:

15. Дубоке бразде на образима и мрачне боре на челу персонификованог камена говоре о:
16. Камен се у песми пореди са пирамидом:

17. У трећој строфи лирски субјекат се обраћа директно:

18. Мотивима громова и грмљавине у завршној строфи лирски субјекат значењски слој песме појачава и стилском фигуром:

19. Којим бисте речима описали атмосферу завршне строфе песме:

20. Песма "Отаџбина" српски народ представља и описује као:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста