Глобалне климатске промене – тест

Глобалне климатске промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Који од наведених гасова НЕ доприноси глобалном загревању...

2. Главни извор угљен диоксида је...

3. Последице глобалног повећања температуре су...

4. До краја наредног века ниво мора ће се подићи за...

5. Како се зове глобални феномен повећања температуре услед промене хемијског састава атмосфере?
6. Озонски омотач има улогу...

7. Хемијска формула озона је...

8. Главни разлог губитка дела озонског омотача су:

9. Нестајање озонског омотача може довести до...

10. Активни део фреона, који улази у ланчане реакције са озоном је...
11. За настанак смога у градовима поред загађења неопходно је и присуство...

12. Киселе кише негативно утичу на...

13. Повећана концентрација сумпора у зимском смогу резултат је...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ